​​​​​​​اولین مجمع فوق العاده و عادی نوبت اول انجمن صنفی مذکور، در روز یک شنبه مورخ 1401/05/30 ساعت 10 صبح در محل: انجمن طب کار ایران به آدرس: تهران- میدان توحید- خیابان نصرت غربی- خیابان ستایش- پلاک 2- طبقه ی 4، برگزار می گردد.
​​​​​​​

​از کلیه ی اعضای محترم دعوت می شود در جلسه ی مذکور شرکت نمایند.
ضمنا افرادی که مایل به عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسین می باشند، می توانند در روز برگزاری مجمع، تقاضای کتبی خود را قبل از برگزاری انتخابات، تحویل هیئت رئیسه ی مجمع نمایند.

دستور جلسه ی مجمع عمومی عادی:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و خزانه دار
2- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان
​​​​​​​3- سایر مواردی که بر صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

​آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده عادی نوبت اول انجمن صنفی کار فرمایی
​​​​​​​ مراکز تخصصی طب کار استان تهران

دستور جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده:
اصلاح ماده ی 18 اساسنامه (افزایش تعداد هیئت مدیره از 3 نفر به 5 نفر)

هیئت مدیره: مراکز تخصصی طب کار استان تهران

بازگشت به صفحه ی ورودی